Blogit

Terveyttä edistämässä

-
Aihe

On päätösten aika

On päätösten aika

STM:n terveydenhuollon rahoitusta ja valinnanvapauden lisäämistä selvittävä työryhmä julkaisi väliraporttinsa. Työryhmä esitti raportissaan neljää vai...

Yrittäjiltä hyvä pohjaesitys

Yrittäjiltä hyvä pohjaesitys

Suomen Yrittäjät (SY) julkaisi viikko sitten kokonaisvaltaisen ehdotuksen maakuntamalliksi. Se valmistui vain kaksi kuukautta sen jälkeen, kun hallitu...

Asiakasmaksut keino parantaa saatavuutta

Asiakasmaksut keino parantaa saatavuutta

Eduskunta mahdollisti lainsäädännöllä kunnille terveyskeskusmaksujen korottamisen 30 prosentilla. Prosentti on suuri, mutta euromääräisesti kyse on va...

Kiinteistöt vai ihmiset?

Kiinteistöt vai ihmiset?

Sote-uudistuksen toteuttamisaikataulu on erittäin tiukka. Paljon on työtä edessä ennen kuin on valmista. Alueilla käydään nyt keskustelua lähinnä hall...

Rakennetaan suomalainen sote-ekosysteemi

Rakennetaan suomalainen sote-ekosysteemi

Sote-sovun myötä otettiin kaksi merkittävää askelta kohti sote-palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Vielä on paljon matkaa jäljellä e...

Lisää valtaa asiakkaille

Lisää valtaa asiakkaille

Viikonloppuna hallitus pääsi sopimukseen sote-palveluiden järjestämisvastuualueista. Näin sote-uudistuksen valmisteluprosessi voi jatkua sen kunnianhi...