Blogit

Terveyttä edistämässä

-
Aihe

Verotusoikeus itsehallinnon mittarina?

Verotusoikeus itsehallinnon mittarina?

Sote- ja aluehallintouudistuksen yhteydessä on ratkaistava perustettavien maakuntien rooli, asema ja tehtävät sekä niiden toiminnan rahoitus. Uudessa ...

Valinnanvapaus on soten hunajapurkki

Valinnanvapaus on soten hunajapurkki

LPY:n keskeinen lähtökohta on valinnanvapaus. Meille tärkein asia on, että yksityiset terveyspalveluyritykset pääsevät tuottamaan tasavertaisesti palv...

Kilpailun ratkaisee laatu

Kilpailun ratkaisee laatu

Brommelsin työryhmä on esittänyt järjestämisen ja tuottamisen selkeää eriyttämistä toisistaan. Tavoitteena on tasapuolinen kilpailutilanne eri toimijo...

Vain yhtiöt markkinoille

Vain yhtiöt markkinoille

Sote-uutisoinnissa ja keskusteluissa liikkuu usein virheellistä tietoa. Järjestämis- ja tuottamisvastuun eroa ei useinkaan hahmoteta. Julkisen palvelu...

Jäikö kansalainen aluejaon jalkoihin

Jäikö kansalainen aluejaon jalkoihin

Ulospäin sote-uudistus on näyttäytynyt kiistelynä hallintoalueiden rajoista. Puolueet, asiantuntijat ja eri sidosryhmät jatkavat edelleen väittelyä si...

Vapaus valita on kohta täällä

Vapaus valita on kohta täällä

Valinnanvapauden lisääminen on sote-uudistuksen yksi suurimmista muutoksista. Suomi siirtyy moderniksi eurooppalaiseksi valtioksi, jossa kansalaiset s...