Blogit

Terveyttä edistämässä

-
Aihe

Maakunnat ratkaisijan roolissa

Maakunnat ratkaisijan roolissa

Hallituksen sote-uudistukseen liittyvien lakien mukaan palveluiden järjestämisvastuu siirretään kunnista ja kuntayhtymistä maakunnille. Samalla valtio...

Hoitotakuu kannustimena

Hoitotakuu kannustimena

Voimassa olevaan terveydenhuoltolakiin sisältyvällä hoitotakuulla halutaan varmistaa, että kansalaiset pääsevät tarvitsemaansa hoitoon kohtuullisessa ...

Kolmen miljardin euron sote-unelma?

Kolmen miljardin euron sote-unelma?

Sote-uudistukselle on asetettu kolme keskeistä tavoitetta: palveluiden parempi saatavuus ja oikeudenmukaisuus saatavuuden suhteen sekä kustannusten ka...

Tehdään on naapuria parempi sote

Tehdään on naapuria parempi sote

Suomella on kaikki edellytykset rakentaa parempi sote kuin Ruotsissa. Sitran ja Hanken Centre for Corporate Governancen (HCCG) yhteistyönä tehdyssä tu...

Uskallus – sitä tarvitaan

Uskallus – sitä tarvitaan

Sote-uudistuksella pyritään vastaamaan palvelujärjestelmän nykyisiin ongelmiin ja erityisesti varautumaan tulevaisuuden suuriin haasteisiin. Suomen vä...

Uudistuminen on välttämätöntä

Uudistuminen on välttämätöntä

Sote-uudistuksen tavoitteina ovat edelleen hyvinvointipalveluiden saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun hillitsemin...